FORGOT YOUR DETAILS?

Про кафедру

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління спільно з кафедрою автоматизації процесів управління здійснює підготовку бакалаврів із напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та є випусковою з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 7.05020202 (8.05020202) “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” та спеціалізацією “Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».
Кафедра здійснює підготовку фахівців із напряму “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за спеціальністю 7.05020202 (8.05020202) “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” та спеціалізацією “Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр». Крім того, кафедра забезпечує навчальний процес на всіх технологічних факультетах університетупри вивченні курсу з автоматизації виробничих процесів для студентів цих факультетів.

У процесі підготовки бакалаврів із напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» кафедра відповідає за теоретичну та практичну фахову підготовку, викладаючи курси: «Метрологія та технологічні вимірювання», «Технічні засоби автоматизації», «Інтегровані системи управління», «Мікропроцесорна техніка», «Проектування систем автоматизації», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Людино-машинні інтерфейси», «Промислові мережі та інтеграційні технології», «Автоматизація технологічних процесів».

Кафедра має одне із найкращих в Україні оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними засобами автоматизації. До складу кафедри входять 3 спеціалізовані навчальні лабораторії з мікропроцесорної техніки, оснащені промисловими контролерами провідних приладо-будівельних фірм Європи та світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Siemens.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління налічує понад вісімнадцять осіб, у тому числі 3 професори та сім доцентів. Із кожним роком склад кафедри поповнюється молодими співробітниками – випускниками кафедри.

В університеті працює спеціалізована вчена рада, в якій беруть участь професори кафедри – В.Г.Трегуб, Ю.Б. Бєляєв, І.В. Ельперін. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація виробничих процесів”. Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

TOP